Cyfeillion Sankwia Friends - supporting sustainable development in Gambia

Ysgolion

 
 
 

Ysgol Gynradd Llanfachraeth - Prifathrawes a disgyblion yn gwisgo dillad o Sankwia

Cyswllt rhwng Ysgolion

Rydym yn bwriadu sefydlu cysylltiadau rhwng ysgolion yn Ynys Môn a’r Gambia, er mwyn caniatáu i blant yng Nghymru a’r Gambia ddysgu am eu gwlad, diwylliant, bywyd ac addysg ei gilydd, gyda’r nod o feithrin dealltwriaeth a chyfeillgarwch ar gyfer y dyfodol. Er mwyn cychwyn y broses hon, trefnwyd ymweliadau ag ysgolion lleol, gan roi blas bach i’r plant o fywyd mewn pentref bychan anghysbell yn y Gambia.                                                                                           

           
           

 

Ysgolion y Gambia

Ysgol Gynradd Kani Kunda, Ysgol Uwchradd Iau Pakalinding, Ysgol  Uwchradd Hŷn Tahir   

 Ysgolion Cymru

Ysgol Gynradd Amlwch, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Ysgol Gynradd Rhosybol,Ysgol Syr Thomas Jones Amlwch. 

 

Bydd gan benaethiaid yr ysgolion yn y Gambia ac yn Amlwch gyswllt uniongyrchol trwy’r dudalen hon. Y nod yw defnyddio lluniau a thestun ynglŷn â bywyd beunyddiol, prosiectau a datblygiadau yn yr ysgolion er mwyn gallu dod i ddeall Cymru a’r Gambia yn well. Wrth i amser fynd yn ei flaen, y gobaith yw y bydd plant yn gwneud ffrindiau ar gyfer y dyfodol, trwy eu hysgolion. Wrth i gysylltiadau’r rhyngrwyd ddod yn gyflymach yn y Gambia, bydd yr elusen yn darparu gwe-gamerâu ar gyfer yr ysgolion, er mwyn hwyluso cyswllt ac addysg “wyneb yn wyneb” – gwersi byw ar draws y milltiroedd.

 

 

Staff a Disgyblion Ysgol Gynradd Amlwch

Staff a Disgyblion Ysgol Gynradd Rhosybol


Cysylltu â Ni

Cyfeillion Sankwia Friends
Llawr Y Llan, Lon Goch
Amlwch, Ynys Mon LL68 9EN
Ffon: 01407 830974
Ebost: