Cyfeillion Sankwia Friends - supporting sustainable development in Gambia

Sankwia

Pentref yn Rhanbarth Rhan Isaf yr Afon, Gorllewin Jarra, yn y Gambia yw Sankwia, ac mae tua 2,500 o bobl yn byw yno. Mae’r pentref yn dibynnu ar amaethyddiaeth.

Reis yw’r prif fwyd, a’r merched sy’n gweithio yn y caeau reis. Mae’r reis yn cael ei gynhyrchu i fwydo’r teuluoedd, ac nid i’w werthu.

Cnau daear y mae dynion y pentref yn eu tyfu yn bennaf, a dyma’r cnwd sy’n dod ag arian i’r pentref. Mae’r cnau’n cael eu gwerthu i Lywodraeth y Gambia, a’r Llywodraeth sy’n penderfynu ar y pris.  

Rhaid i’r rhieni dalu am addysg eu plant, ac o ganlyniad rhoddwyd blaenoriaeth i’r bechgyn yn draddodiadol, yn enwedig ymhlith y teuluoedd tlotaf. Mae lefelau llythrennedd ymhlith merched dros 25 oed yn wael. Mae’r plant sy’n mynd i’r ysgol yn dysgu Saesneg, ond y brif iaith sy’n cael ei defnyddio o ddydd i ddydd yn y pentref yw Mandinka. Beth am ddysgu ambell i air o Mandinka?

Rhaid casglu dŵr o bibelli yn y pentref, a dim ond am awr yn y bore ac awr gyda’r nos y mae ar gael. Ar ôl i’r haul fachlud, mae’r pentrefwyr yn dibynnu ar ganhwyllau a lampau i gael golau. Mae’n rhaid i’r plant wneud eu gwaith cartref yng ngolau’r lleuad yn aml.

Mae’r cyfleusterau carthffosiaeth, coginio ac ymolchi yn sylfaenol iawn.


Cysylltu â Ni

Cyfeillion Sankwia Friends
Llawr Y Llan, Lon Goch
Amlwch, Ynys Mon LL68 9EN
Ffon: 01407 830974
Ebost: