Cyfeillion Sankwia Friends - supporting sustainable development in Gambia

Canolfan Sgiliau

Gosod paneli solar ar do’r Ganolfan Sgiliau

Mae adeilad gwag a ddefnyddiwyd yn flaenorol gan asynnod a da byw wedi ei adnewyddu’n llwyr gan yr elusen, ac mae paneli solar wedi eu gosod i ddarparu cyflenwad trydan. 

Defnyddir yr adeilad, a elwir bellach yn Ganolfan Sgiliau, ar gyfer cynnal Dosbarthiadau Llythrennedd i Oedolion a Chydweithfa Wnïo, a chaiff plant ysgol wneud eu gwaith ysgol yno hefyd gyda’r nos. 

Cynhyrchwyd y dodrefn sydd yn y Ganolfan Sgiliau gan saer coed o’r pentref, trwy ddefnyddio deunyddiau a brynwyd gan yr elusen. Darparwyd y peiriannau gwnïo ar gyfer y gydweithfa wnïo, a’r deunyddiau addysgol ar gyfer y dosbarthiadau llythrennedd, gan yr elusen.

Dosbarthiadau Llythrennedd

Dosbarthiadau Llythrennedd

Cyn i ni ddechrau ar ein gwaith, nid oedd 70% o fenywod y pentref yn gallu darllen. Trefnwyd Dosbarth Llythrennedd i Oedolion ar eu cais hwy eu hunain. Mae’r dosbarthiadau wedi bod yn llwyddiant ysgubol, ac mae cyfraddau llythrennedd wedi gwella, gyda 60 o fenywod yn dysgu darllen o fewn blwyddyn i sefydlu’r dosbarthiadau.  

 Mae’r dosbarthiadau’n cael eu cynnal yn barhaus. 

Y Gydweithfa Wnïo ayb. 

Gwisgoedd ysgol a gynhyrchwyd gan y gydweithfa

Yn ogystal â thalu am addysg y plant, mae ein cynllun nawdd addysgol hefyd yn golygu darparu dwy wisg ysgol a phâr o esgidiau i bob plentyn. Yn hytrach na rhoi arian i brynu gwisgoedd ysgol, mae’r elusen wedi sefydlu cydweithfa wnïo. Mae hyn yn golygu bod menywod y pentref yn cynhyrchu’r gwisgoedd ysgol, gan ddefnyddio peiriannau gwnïo a ddarparwyd gan Gyfeillion Sankwia. Mae’r elusen yn prynu’r gwisgoedd ysgol hyn, ac fe’u rhoddir i’r plant. Trwy wneud hyn, rydym yn cyflawni nifer o amcanion – mae menywod yn dysgu sut i wnïo trwy ddefnyddio peiriannau gwnïo troedlath, mae’r arian yn aros yn y gymuned leol, ac mae’r menywod yn cael cyflog bychan i ychwanegu at incwm y teulu. Mae’r gydweithfa wedi datblygu – cynhyrchir dillad i’w gwerthu yn y marchnadoedd lleol bellach, ac mae busnes clymu a lliwio hefyd wedi ei sefydlu. Mae’r gydweithfa’n cael ei rheoli gan bwyllgor etholedig.

Y gydweithfa sy’n gyfrifol am yr ambiwlans a ddarparwyd, a hwy sy’n cynnal a chadw ac atgyweirio’r cerbyd hwnnw.


Cysylltu â Ni

Cyfeillion Sankwia Friends
Llawr Y Llan, Lon Goch
Amlwch, Ynys Mon LL68 9EN
Ffon: 01407 830974
Ebost: